Skip to content

Making modern job marketing easy!

Abonnementen JobBoost.io

Ieder werving vraagstuk is anders, en alle marketing campagnes zijn uniek. Daarom kijken we graag samen naar de verschillende abonnementen en welke het beste aansluit op de wensen en behoeften in combinatie met het te besteden mediabudget.

 

Zowel het abonnement als het mediabudget is maandelijks aan te passen. Tevens is het ook mogelijk om het abonnement en de campagnes tijdelijk te bevriezen door deze te pauzeren. JobBoost.io fluctueert graag mee in de behoefte van de vraag.

Enkele vacature?

Wanneer het aantal vacatures zich beperkt tot één à twee bieden we hier een losse campagne voor aan. Wederom kijken we samen naar de vacature, het gewenste profiel en de zoekregio en bepalen we samen (op basis van de huidige marktprijzen) het minimaal in te zetten mediabudget voor de gewenste resultaten.